सिलगढीमा भूकम्पको झट्का

सिलगढी : सिलगढीमा भूकम्पको झट्का। आज लगभग 3 बजेर 42 मिनटमा 5.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प अनुभव गरियो। भूकम्पको केन्द्र बिन्दु भारतम्यानमारको सिमाना रहेको बताइएको छ। सिलगढी लगायत यसको छेउछाउका विभिन्न जिल्लाहरू आज भूकम्प महसुस गरियो।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *