सीएए र एनआरसी-को विरोधमा सीपीआई(एम)-को प्रचार

अलिपुरद्वार : सीएए र एनआरसी-को विरोधमा सीपीआई(एम)-ले आज अलिपुरद्वारमा मानिसहरूको घर-घरमा गएर यसबारे प्रचार गरे। यस अवसरमा राज्य सचिव मण्डली सदस्य मिनती घोषलगायत सीपीएमका अलिपुरद्वार जिल्ला सचिव मृणाल कान्ति राय, फालाकाटा एरिया कमिटीका सचिव नेपाल गोप एवम् अन्य नेतृत्वहरू उपस्थित थिए।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.