सिलगढी नगरनिगमले भत्काइदियो अवैध निर्माण

सिलगढी : सिलगढी शक्तिगढ इलाकाको एउटा आवासको अवैध निर्माण नगरनिगमले भत्काइदिएको छ। धेरै दिन अघिदेखि उक्त आवासमा अवैध निर्माण गरिएको थियो। सिलगढी नगरनिगममा प्लान पास नगरिकन उक्त निर्माण गरिएको थियो। केही दिन अघि विमान राय नाम गरेका एकजना व्यक्तिले यसबारे मेयर के बलो कार्यक्रममा अभियोग गरेका थिए। यसपछि नगरनिगमको तर्फबाट यसबारे जाँच गरियो। आज सिलगढी नगरनिगमका इञ्जिनियरहरूको उपस्थितिमा उक्त अवैध निर्माण भत्काइदिएको छ। उक्त आवासको ग्यारेजमा रहेको अवैध निर्माण र पहिलो तल्लाको फ्ल्याटमा रहेको अवैध निर्माणको केही भाग भत्काइदिएको छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *